Du er ikke logget ind.

Lørdag, 18 oktober 2014 18:50

Larver

Vi er de vilde, men samtidig kærlige og omsorgsfulde Larver i vuggestuen. Vi har stor opmærksomhed på den trygge og gode indkøring og daglige modtagelse i vuggestuen, men ynder også at have såvel faste som særlige aktiviteter. Aktuelt har vi et ugeskema med faste aktiviteter for ugen med såvel aldersopdelte aktiviteter, som fælles for hele stuen. Vi mener at lige så vigtigt, at børnene kan lave alderssvarende aktiviteter, hvor man spejler og lader sig inspirere af hinanden, lige så vigtige er børnene også får et tilhørsforhold til stuen, så man hjælper og giver omsorg til hinanden.

Nuværende har vi aldersopdelte grupper med Fri for mobberi, Rend & hop m. Ida og Babysign. Gruppen er desuden meget turaktive og har flere dage ude af huset hver uge!

Vi har en ugentlig kreativitetsdag, hvor børnene sysler med æstetik og finmotorik og har desuden stor fokus på børnenes selvhjulpenhed og medinddragelse. De øver derfor eksempelvis ved at dække bord, smøre mad, øse op og rydde af i løbet af et måltid. 

Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • post@institutionenghave.dk