Du er ikke logget ind.

Bestyrelse

Som selvejende institution har forældrebestyrelsen øget indflydelse og ansvar på institutionens drift og pædagogiske virke, idet institutionsbestyrelsen i selvejende institutioner har arbejdsgiveransvar og derved øverste myndighed i institutionen. 

Bestyrelsen  består af bestyrelsesformand og næstformand samt fire menige medlemmer, som er henholdsvis fire forældrerepræsentanter og to medlemmer udefra. Bestyrelsen har det overordnet økonomiske ansvar for institutionen og udstikker rammer og vilkår for institutionens virke og drift. Eksempelvis er det bestyrelsen der vedtager større strukturændringer eller om institutionen skal have madordning. Lederen har som ansvar at sikrer at dette udmøntes og opretholdes i tilrettelæggesen og disponeringen af institutionens opgaver.

Bestyrelsen har tillige souschef og medarbejderrepræsentant som mødedeltagere til bestyrelsesmøderne, der normalt foregår kvartalsvis.

Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • post@institutionenghave.dk