Du er ikke logget ind.

Historie

Børneinstitutionen Enghave er en sammenlagt institution tilbage til foråret 2008 af de to selvejende institutioner, Enghave Kirkes Børnehave samt den integreret institution Slien 2. Institutionen er fortsat selvejende under paraplyorganisationen fobu og har desuden driftsoverenskomst med Københavns Kommune.
Oprindelig går afdelingernes historie helt tilbage til 40´erne, hvor der i Enghave kirke blev etableret et børneasyl på loftet af kirken til at tage vare på bydelens børn i de urolige besættelsesår. Efterfølgende blev asylet omdannet til børnehave, som så har lejet sig ind i lokalet ved kirken lige siden
Afdeling Slien er fra 50´erne, hvor der blev sammenlagt flere lejligheder i et lejlighedskompleks for at danne basis for en mindre integreret institution.
De to afdelinger er beliggende 50 m. fra hinanden adskilt af det lille stræde Slien
Institutionen har to legepladser benævnt Store - og Lille legeplads. Den mindste ligger op til Enghave Kirke mens vores Store Legeplads ligger knap 300 m. fra institutionen på Vestre Kirkegårds Allé.
Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • post@institutionenghave.dk