Du er ikke logget ind.

Præsentation

Enghaves pædagogiske grundtanker.

Vi arbejder ud fra den tanke, at barnet udvikler sig i sit eget tempo. Børn har en naturlig fremdrift, som gør, at de normalt ikke bliver på samme sted længere end nødvendigt. For ikke at forstyrre denne fremdrift, som et tæt forbundet med livsglæden, er det vigtigt, at barnet føler sig trygt og forstået. Udvikling sker tilsyneladende i spring, og der vil være perioder, hvor det nye lærte skal automatiseres.

Alle børn skal føle sig velkomne i Enghave hver dag. De skal føle sig set og anerkendt.

Når børn er omgivet af varme, omsorg og indlevelse i deres barndom, har de nogle gode byggesten til deres liv som voksne mennesker. Vi ser det som noget meget centralt i pædagogikken, at børnene skal opleve netop dette.

Relationerne mellem børn og voksne, og børn og børn imellem, skal have mulighed for at blomstre, og vi vil arbejde for, at børnene bliver i stand til at opbygge gode tætte venskaber. Vi vil gerne bidrage, til at børnene kan have stabile følelsesmæssige relationer. Vi arbejder på at gøre overgangene i barnets institutionsliv eksempelvis fra vuggestue til børnehave, så sammenhængene som muligt.

Børnene lærer af alt hvad vi gør, og alt hvad de ser, og udviklingen kommer deraf, hvad end vi kalder det opdragelse, udvikling eller dannelse. Vi er derfor vigtige rollefigurer for børnene og deres tryghed og opfattelse af den sociale omverden.

Når vi fastlægger de pædagogiske rammer, må vi tage i betragtning, at vi er med til at udvikle og støtte barnets personlighed og individualitet, samt dets sociale færdigheder. Børnene skal kunne begå sig i flere sociale sammenhænge og senere også i skolesammenhæng. Vi lever i en tid i konstant forandring, og vi skal derfor danne trygge forhold for børnene, som gør, at de med tiden kan blive åbne, fleksible og forandringsparate.

Det er os magtpåliggende, at børnene, samtidig med at vi styrker deres individuelle personlighed og evner, gradvist får forståelsen af, at de er en vigtig del af fællesskabet. At alle, på det niveau de magter, har et ansvar for, at det er godt at være i Enghave.

Der tales for tiden meget om ”det gode børneliv”, og egentlig giver det ikke mening at tale om det i generelle vendinger, fordi når, man ser bort fra dækning af barnets basale behov, er det gode børneliv ikke er det samme for alle børn. For nogle børn er det rutine og forudsigelighed, og for andre er det yderligheder og at søge kanten af det mulige. Men for alle børn gælder det, at de i morgen helst skal turde/vide/kunne lidt mere end i går.

Vi vil gerne skabe ro omkring børnene, styrke deres motivation og evne til at holde fokus.

Lejlighedsvise konflikter mellem børnene er en del af hverdagen, og en vigtig ting at lære at håndtere. Vi mener, at vi har en rolle som mægler mellem børnene. Vi vejleder børnene i at løse konflikten sammen. På den måde er løsningen acceptabel for begge parter, og ingen går ud af forløbet som taber.

Vi ser det som vores opgave at danne rammer, som gør, at det er trygt for alle børn at være i Enghave, samtidig med, at børnene gives udfordringer, muligheder for selvbestemmelse, medbestemmelse, kreativitet og fysisk udfoldelse. 

Fundamentet for at kunne arbejde med børnene på denne måde er et tillidsfuldt samarbejde mellem børnenes forældre og institution. Vi vil gerne bygge bro mellem barnets to verdener, så barnet føler så meget sammenhæng som muligt i sit liv.

Vedhæftet institutionenspræsentationsfolder med mere uddybende pædagogisk praksis. 

Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • post@institutionenghave.dk