Du er ikke logget ind.

  • 15.jpg
  • 12.jpg
  • 11.jpg
  • 10.jpg
  • 13.jpg
  • 14.jpg

Velkommen til Børneinstitutionen Enghave

Børneinstitution Enghave er en dynamisk og vidtfavnende, men samtidig mindre institution midt på Vesterbro. Vi har tre separate afdelinger med henholdsvis vuggestueafdeling med to stuer på hver 11 børn, - børnehave med 23 børn og endelig udflytteren med 23 børn.Vi er at regne som en delvis udflytter, dvs at børnehavegrupperne har skiftevis hjemme- og udflytteruger. Vi bor i nogle charmerende rammer med fokus på æstetik og inddragelse i børnehøjde og har funktionsopdelte rum med gode muligheder for såvel den motoriske udfoldelse, som den mere trygge og nære fordybelse.

Vi vægter naturtilgangen højt, da vi finder det særdeles vigtigt at institutionens børn trods bopæle midt i storbyen, får en indføling og oplevelse i naturen på nærmeste hold. Vi er derfor en institution med en stærk naturprofil. Vi prøver derfor at tilpasse vores aktivitetsindhold til dette, men har selvfølgelig også stor fokus på barnets øvrige behov for stimuli og læring, ikke mindst udtrykt gennem læreplanerne. Vi har nuværende stor fokus på den sproglige opmærksomhed og har denne integreret i pædagogikken gennem sang- og bevægelsesforløb, dialogisk læsning og indholdsrige samlinger.

Børnehaveafdelingen:

Børnehaven er indrettet med fællesrum med legezoner, motoriklokale samt vores læringsrum, hvor vi inspireret af den italienske pædagogik, har etableret fordybelse- og kreaværksted.Vi laver faste ugeplaner både i hjemme- og udeuger, således vi planlægger aktiviteter og temaer fremadrettet, så såvel børn som voksne er forberedt på ugens aktiviteter og begivenheder.

Børnehavebørnene får deres egen rygsæk, når de starter i institutionen, til transport af madkasse, legesager og evt. skiftetøj mellem hjem, institution og udflytter. Udflytteren ligger i Kobbelvænget ved Utterslev Mose, hvor vi nyder godt af rigtig mange aktivitetsmuligheder.

Børnehaven bor på loftet af Enghave Kirken, som kun er gøre børnehaven endnu mere charmerende og udforskningsparat.

Vuggestueafdelingen:

På afdeling Slien har vi vores vuggestueafdeling. Vi har en rummelig med samtidig stadig lille og intim vuggestueafdeling, hvilket er helt ideelt til vores grundtanke om det trygge og overskuelige vuggestueliv. Vuggestuen lægger også vægt på naturtilgangen, og er særdeles turaktive året rundt..

Vuggestuen lægger ligesom børnehavegrupperne stor vægt på motorik og sprog, som faste aktiviteter henover vinterhalvåret. Vi har en indendørs legeplads samt bevægelsesskinne til gynger m.m. i vuggestuegrupperne, så børnene får rig mulighed for bevægelse og udfordringer året rundt. Vuggestuen har indrettet deres gode stuer med tydelige legezoner, 

Aktiviteter og muligheder:

Vi lægger naturligvis også stor vægt på legens betydning  og dens frirum for barnet, men har også faste og populære aktiviteter. Vi har faste turdage året rundt i såvel børnehave som vuggestue. Vi bor tæt ved offentlig transport med bus og tog, så de længere ture er forholdsvis nemme at komme til. I vinterhalvåret har vi faste rytmikgrupper både med blandet vuggestue/børnehavebørn og afdelingerne hver for sig. Vi har desuden stor fokus på overgange, såvel oprykninger i eget hus, som de kommende skolebørn. Mellem vuggestue og børnehaven aftales der overgangsforløb med besøg i såvel børnehave og udflytteren selvfølgelig, så barnet er velkendt med de nye voksne samt omgivelserne, når det starter. For de ældste børn i afdellingerne har vi Store Børns gruppe for kommende skolebørn samt lege/bevægelsesgrupper i forhold til projekter og aktualitet.

Vi har to gode, men meget forskelligartede, legepladser tilknyttet institutionen. Vores ”lille legeplads” ligger kilet mellem afdelingerne på siden af Enghave Kirke. Den indeholder sandkasse, vandbane, vippe og klatrestativ samt skur med toiletter/pusleplads og cykler. Legepladsen er god til et par timers leg og frisk luft og stor nok til en børnegruppe eller blandet vuggestue/børnehavebørn.

Vores ”Store Legeplads” som er relativt nyrenoveret, er beliggende knap 300 m fra institutionen på Vestre Kirkegårds Allé med kort afstand til det grønne område ved Solbakken og Vestre Kirkegård.  Legepladsen er indrettet med udekøkken, bålplads, toilet faciliteter og klatremiljø. Vi har skabe med naturting, således at der er muligheder for at naturforske og indfange på enten legepladsen eller de omkringliggende grønne arealer. Vi har desuden også skur med div. haveredskaber, således at børnene er med til at anlægge blomsterbede om foråret. Desuden findes også de ”klassiske” legepladsmuligheder i form af cykler, sandkasse, legehuse og gyngestativ. Legepladsen er et stort aktiv for institutionen, som vi benytter som godt som dagligt i sommermånederne.

Enghave lægger stor vægt på formidling, som vi har som kærneværdi i institutionen. I børnehøjde har vi fokus på den gode modtagelse, hvor vi giver os tid og ro til at tage imod børnene, så dagen starter trygt og nærværende. Vi giver os tid til at fortælle om dagens muligheder blandt andet gennem samlinger og dialog. Til forældre er vi meget aktive til at formidle dagen gennem fotos og tekst på vores ipads. Vi sender gerne billeder ud dagligt, ikke mindst fra udflytteren og forældre modtager hver fredag ugebrev om næste uges begivenheder og opmærksomhedspunkter


Vh. Børneinstitutionen Enghave

Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • post@institutionenghave.dk