Du er ikke logget ind.

Information

Tilsynsrapport

Hvis du ikke kan se indholdet så kan du hente det som en vedhæftet fil nedenunder

Pejlemærker

Københavns Kommune har seks pejlemærker som særlige opmærksomhedsområder. Vedhæftet beskrivelsen af mål og ramme for institutionens arbejde med pejlemærkerne

Hvis du ikke direkte kan se indholdet så kan du åbne den vedhæftede pdf-fil nedenunder

Den styrkede læreplan

Hvis du ikke kan se indholdet så kan du hente det som en vedhæftet fil nedenunder

Tilsynsrapport

Seneste tilsynsrapport fra juni 2018. Københavns Kommune afholder et årligt tilsyn af institutionens institutioner. Tilsynet angiver anbefalinger til vedligholdelse og tilpasning af indsats! Tilsynsrapporten evalueres endvidere på en efterfølgende Kvalitet- og supportsamtale med Forvaltningen.

Kontakt

Her finder du kontaktoplysninger på institutionen:

Daglig åbningstid: 6.30-16.45

Postadresse:
Sønder Boulevard 120, 3 sal
1720 København V
Telefon 3322 5201
E-Mail: Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.">

Hjemmeside: www.institutionenghave.dk

Børnehave: Sønder Boulevard 120, 3.sal - mobil 40247607

Vuggestue: Slien 2, st. mobil 33310559/40247608

Udflytter: Kobbelvænget 65 - 2700 Brønshøj - mobil 24979544

Værdigrundlag

Børneinstitution Enghave har tre grundlæggende værdier i såvel det pædagogiske arbejde som institutions relationssammenhænge, hvad enten det drejer sig om voksen/barn, kollega/kollega eller forældre/medarbejder.

Værdierne er som følge:

-         Plads til forskelle.

-         Formidling.

-         Meningsfulde fællesskaber.

 

Disse værdier vil udmøntes såvel i den pædagogiske praksis, som i vores tilgange og kommunikationsform til vores omgivelser. Vi har en forventning om at alle er bærere og føler ejerskab til værdierne, uanset hvilken position de har til huset.

Se også vedhæftede 

Kvalitetsmåling

Hvert år udarbejder MDI en kvalitetsmåling på de selvejende institutionen under paraplyorganisationen.

Konkret bliver alle forældre sprugt om deltagelse i en tilfredshedsundersøgelse, som efterfølgende bliver samlet og udsendt med tilhørende forældrekommentarer.

Den seneste er udarbejdet i efteråret 2014 - Se vedhæftede -  det er anden kolonne med grøn prik der er aktuel for institutionen. 

Velkomstfolder

Vi har en Velkomstfolder til nye forældre, som man får tilsendt inden opstart med mere specifikt omkring indkøring, forventningsafstemning, institutionens pædagogik og særkender. Vi har ligeledes en Forældre Håndbog for udflytteren, med praktiske og nyttige oplysninger om dagligdagen.

Forældrene til nystartede børnehavebørn anbefaler vi at være med barnet på institutionen i de første to-fem dage, således at barnet føler sig tryg i de nye omgivelser. Til vuggestuebørn anbefaler vi gerne op til 2 ugers indkøring, således at indkøringen ikke forceres og barnet får en tryg og rolig opstart i institutionen.

Vi har et velkomsts interview indenfor de første dage for at høre om barnets vaner, særlige hensyn, legemønster, familierelationer og gensidige forventninger mellem hjem og institution m.m.

Vi lægger stor vægt på dialogen mellem institution og hjem. Vi har derfor altid tid til en samtale, når forældre føler behov. De samtaler hvis indhold kræver, at vi skal sidde uforstyrret, søger vi at afholde på tidspunkter, hvor det ikke bliver til for stor gene for dagens rytme.

Vi afholder obligatoriske forældresamtaler, når barnet har gået i institutionen tre måneder og efterfølgende tilbud om en årlig samtale. Vi afholder desuden to årlige forældremøder.

Vi udsender nyhedsbreve ca. hver måned med seneste nyt fra institutionen. Brevene kommer pr. mail samt ophænges på informationstavlerne i afdelingerne. Vi har desuden et fredagsbrev, som rundsendes hver uge, med den kommende uges aktiviteter og foranderligheder eksempelvis fester, ferieafholdelse m.m.

Præsentation

Enghaves pædagogiske grundtanker.

Vi arbejder ud fra den tanke, at barnet udvikler sig i sit eget tempo. Børn har en naturlig fremdrift, som gør, at de normalt ikke bliver på samme sted længere end nødvendigt. For ikke at forstyrre denne fremdrift, som et tæt forbundet med livsglæden, er det vigtigt, at barnet føler sig trygt og forstået. Udvikling sker tilsyneladende i spring, og der vil være perioder, hvor det nye lærte skal automatiseres.

Alle børn skal føle sig velkomne i Enghave hver dag. De skal føle sig set og anerkendt.

Når børn er omgivet af varme, omsorg og indlevelse i deres barndom, har de nogle gode byggesten til deres liv som voksne mennesker. Vi ser det som noget meget centralt i pædagogikken, at børnene skal opleve netop dette.

Relationerne mellem børn og voksne, og børn og børn imellem, skal have mulighed for at blomstre, og vi vil arbejde for, at børnene bliver i stand til at opbygge gode tætte venskaber. Vi vil gerne bidrage, til at børnene kan have stabile følelsesmæssige relationer. Vi arbejder på at gøre overgangene i barnets institutionsliv eksempelvis fra vuggestue til børnehave, så sammenhængene som muligt.

Børnene lærer af alt hvad vi gør, og alt hvad de ser, og udviklingen kommer deraf, hvad end vi kalder det opdragelse, udvikling eller dannelse. Vi er derfor vigtige rollefigurer for børnene og deres tryghed og opfattelse af den sociale omverden.

Når vi fastlægger de pædagogiske rammer, må vi tage i betragtning, at vi er med til at udvikle og støtte barnets personlighed og individualitet, samt dets sociale færdigheder. Børnene skal kunne begå sig i flere sociale sammenhænge og senere også i skolesammenhæng. Vi lever i en tid i konstant forandring, og vi skal derfor danne trygge forhold for børnene, som gør, at de med tiden kan blive åbne, fleksible og forandringsparate.

Det er os magtpåliggende, at børnene, samtidig med at vi styrker deres individuelle personlighed og evner, gradvist får forståelsen af, at de er en vigtig del af fællesskabet. At alle, på det niveau de magter, har et ansvar for, at det er godt at være i Enghave.

Der tales for tiden meget om ”det gode børneliv”, og egentlig giver det ikke mening at tale om det i generelle vendinger, fordi når, man ser bort fra dækning af barnets basale behov, er det gode børneliv ikke er det samme for alle børn. For nogle børn er det rutine og forudsigelighed, og for andre er det yderligheder og at søge kanten af det mulige. Men for alle børn gælder det, at de i morgen helst skal turde/vide/kunne lidt mere end i går.

Vi vil gerne skabe ro omkring børnene, styrke deres motivation og evne til at holde fokus.

Lejlighedsvise konflikter mellem børnene er en del af hverdagen, og en vigtig ting at lære at håndtere. Vi mener, at vi har en rolle som mægler mellem børnene. Vi vejleder børnene i at løse konflikten sammen. På den måde er løsningen acceptabel for begge parter, og ingen går ud af forløbet som taber.

Vi ser det som vores opgave at danne rammer, som gør, at det er trygt for alle børn at være i Enghave, samtidig med, at børnene gives udfordringer, muligheder for selvbestemmelse, medbestemmelse, kreativitet og fysisk udfoldelse. 

Fundamentet for at kunne arbejde med børnene på denne måde er et tillidsfuldt samarbejde mellem børnenes forældre og institution. Vi vil gerne bygge bro mellem barnets to verdener, så barnet føler så meget sammenhæng som muligt i sit liv.

Vedhæftet institutionenspræsentationsfolder med mere uddybende pædagogisk praksis. 

Netværk

Institution Enghave er en selvejende institution med egen bestyrelse og driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Institutionsbestyrelsen har som selvejende formelt arbejdsgiveransvar og derved øverste myndighed i institutionen. Institutionen er dog underlagt de driftsmæssige, økonomiske og politiske rammer, der er udstukket af forvaltningen herunder pædagogisk eksempelvis pejlemærker og læreplaner. Kommunen har tillige tilsynspligten

Udover at institutionen har egen juridiske enhed med egen bestyrelse og vedtægter, er vi samtidig en del af det forpligtende netværk ”Flora” bestående af seks selvejende institutioner på Vesterbro. Forpligtende skal forstås således, at institutionerne giver opbakning, vidensdeling og sparring til hinanden samt arbejder målrettet på at opkvalificere og videreudvikle den pædagogiske faglighed gennem kursusarrangementer, studierejser og fællesaktiviteter. Netværket forestår primært ledelsesmæssige og administrative opgaver, men arbejder tillige hen imod et større pædagogisk samarbejde institutioner imellem, eksempelvis som projektforløb og pædagogiske temauger.

Vedhæftet Forretningsplan for Flora.


Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 191

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 191

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 191

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 179

Warning: Illegal string offset 'active' in /var/www/institutionenghave.dk/public_html/templates/avtechnology/html/pagination.php on line 191
Side 1 ud af 2
Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • eng.b.h.1@jensen.mail.dk