Du er ikke logget ind.

Netværk

Institution Enghave er en selvejende institution med egen bestyrelse og driftsoverenskomst med Københavns Kommune.

Institutionsbestyrelsen har som selvejende formelt arbejdsgiveransvar og derved øverste myndighed i institutionen. Institutionen er dog underlagt de driftsmæssige, økonomiske og politiske rammer, der er udstukket af forvaltningen herunder pædagogisk eksempelvis pejlemærker og læreplaner. Kommunen har tillige tilsynspligten

Udover at institutionen har egen juridiske enhed med egen bestyrelse og vedtægter, er vi samtidig en del af det forpligtende netværk ”Flora” bestående af seks selvejende institutioner på Vesterbro. Forpligtende skal forstås således, at institutionerne giver opbakning, vidensdeling og sparring til hinanden samt arbejder målrettet på at opkvalificere og videreudvikle den pædagogiske faglighed gennem kursusarrangementer, studierejser og fællesaktiviteter. Netværket forestår primært ledelsesmæssige og administrative opgaver, men arbejder tillige hen imod et større pædagogisk samarbejde institutioner imellem, eksempelvis som projektforløb og pædagogiske temauger.

Vedhæftet Forretningsplan for Flora.

Børneinstitutionen Enghave • Sønder Boulevard 120, 2.sal • 1766 Kbh V • tlf: 3322 5201 • post@institutionenghave.dk